OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
รอดู indi วกกลับตัดขึ้น พร้อม แท่ง เทียน ค่อย buy ก้อได้ ครับ ใจเย็นๆๆ รอเจ้ามือก่อน ครับ
หลุด โซนน้ำเงิน ก้อเผ่นน่ะครับ ตัวใครตัวมัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ