OANDA:XAGUSD   เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ
กราฟเงิน ในกรอบเวลาที่ชั่วโมง เเสดงให้เห็นขาลงที่ชัดเจนจากการทำเวฟสองขาลง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ