FinancialBrain

Morning Brief : ภาพรวม Silver ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

OANDA:XAGUSD   เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ
ราคายังคงทรงตัวอยู่บริเวณโซนแนวรับระยะกลาง
หากจะรักษา Potential ในเชิงบวกไว้ได้จะต้องปรับตัวขึ้นมาเหนือโซนแนวรับให้ได้
ภาพรวมจะเป็นอย่างไร มาฟังกันครับ

Financial Advisor & Investment Consultant
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ