theoris

น้ำมัน แนวโน้มขึ้นระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
จำนวนเข้าชม 29
2
เกิด sideway up
เป้า 58-62
และจะลงมาพักตัวอีกรอบ ก่อนขึ้นต่อตามเทรนระยะยาวต่อไป

ความคิดเห็น