Thatchai789

work

เพิ่มขึ้น
SET:WORK   WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
เบรค สามเหลี่ยม แล้วถ้าไม่หลุดเทรนขาขึ้นนี้ มีโอกาสขึ้นไปถึงเป้าหมาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ