grafdrama555

WORK คาดหวังสูง และ ไม่ stop

SET:WORK   WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
ตอนเข้ากะเล่นเด้ง เล็กๆ
แต่เกิดความโลภ ทำไม่ขาย มองว่า Vol เข้าน่าจะเบรค
พอถึงจุด stop ก็ไม่กล้า ทำให้ขาดทุนหนัก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ