HumanGraphy

WORK : ราคาไม่ตอบรับข่าวจับมือ RS.. รอสัญญาณ Reversal

SET:WORK   WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC CO
WORK : ราคายังไม่ตอบรับข่าวจับมือ RS

ราคาลงทดสอบแนวรับเดิม @18.6 ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัว

Plan1 : รอเห็น Reversal ที่ชัดเจนก่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ