apisit1234

Wing/ETH

เพิ่มขึ้น
apisit1234 Updated   
กลับมาให้เล่นรอบกันอีกรอบสำหรับ wings
ความคิดเห็น: fail break ไม่ได้ซื้อปล่อยเลยคับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ