Khunnatt

หุ้น WIN ราคา เบรคได้สวยและ กำลังสร้างแนวโน้มขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
SET:WIN   WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
จากกราฟ ราคาที่เกิดการ Break Trendline ได้ ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ซึ่งมีโอกาส มากที่จะเคลื่อนตัวเป็นขาขึ้นไปได้ต่อ ถึงแนวต้าน 2 บาท

อีกทั้ง MACD ที่ใกล้จะตัดกลับมา หรือ ส่งสัญญาณการกลับตัว ให้เป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็ ชัดเจนพอสมควร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ