Khunnatt

WIN : มาวันนี้ ปิดลบ เยอะไป ทำให้ต้องระวัง หลุดเทรนต์

ลดลง
SET:WIN   WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
WIN : มาวันนี้ ปิดลบ เยอะไป ทำให้ต้องระวัง หลุดเทรนต์

อย่าหลุด เทรนต์ หรือ 1.86

หากหลุด ลงมา ต้องรอรอบใหม่ และเข้าสู่ แนวโน้มขาลง ระยะสั้นตาม MACD เพื่อสร้างฐานใหม่

หากวันพรุ่งนี้ ปิดบวก เกิน 1.90 ได้ ยังอยู่ในแนวโน้ม ที่ดี ของขาขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ