NutaponKo

ถ้ายืน 2.30 เด้งสั้น

SET:WICE   WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
รูปธงหัวกลับ น่าจะเด้งแรงๆ ไป 2.58
แนวรับ 2.28 คัท เมื่อหลุด 2.16
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ