toey1000coins

WHAUP 26-10-20

เพิ่มขึ้น
SET:WHAUP   WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
Resistant 4.14 4.44 4.86
SL ปิดต่ำกว่า 3.48
มีการทำ divergent บริเวณเส้นสีฟ้า และมีการกลับตัวของราคาอย่างเห็นได้ชัด
อาจมีการย่อตัวบ้างเล็กน้อย เนื่องจากราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะ