win.sutthichai

หุ้น Whaup มีโอกาสเป็น เป็น Wave 3

เพิ่มขึ้น
SET:WHAUP   WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
จากลักษณะกราฟแบบนี้ มีโอกาส ที่จะขึ้นเป็น wave 3 เนื่องจากการทำ new high ตรงบริเวณลูกศรสีดำ นั้น สามารถทำ new high ได้พร้อมกับ ปริมาณซื้อขาย volume ที่มากขึ้น เป็นตัวยืนยัน การเกิด impulse ชัดเจน จากหลักสถิติ ของ Wave นี้ ราคาเป้าหมายแรก จะไปหยุดที่บริเวณ 6.85 บาท ซึ่งเป็นบริเวณ 161.8% ของ Wave 1 และเป็นที่เดียวกับ ยอด High ใน Trend ของขาลงรอบก่อนหน้านี้ (บริเวณนั้น ฟอร์มตัวเป็น corrective ชัดเจน) มีความเห็นว่าราคาสมควรจะเกิดการพักตัว เมื่อไปถึงบริเวณนั้น จะต้องมาดูกันต่อไปว่าทั้งหมด จะรวมตัวเป็นรูปแบบใดถึงจะพอบอกอนาคต ของหุ้นตัวนี้ต่อไปได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ