NutaponKo

กองทุนนิคม ไม่หลุดน่าสะสม

SET:WHART   WHA PREMIUM GROWTH F&H REIT
แนวรับ 16.8
คัท 16.3
ถ้าชนะหวังผล 20.4
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ