noums1

whart วิเคราะห์

เพิ่มขึ้น
SET:WHART   WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD
กองทรัส กำลังทำขาขึ้น อนาคตไปไกลแน่นอน กำไรสะสม เยี่ยม บริหารเยี่ยม ขึ้นแบบเงียบๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ