WaveRiders

WHA go up

เพิ่มขึ้น
SET:WHA   WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 1185
3
WHA day
ราคา Breakout trading range ขึ้นมาสักพักแล้ว
มายืนรอผลประกอบการออก
ในเมื่อ Q2/19 ออกมาดีขนาดนั้น ราคาหุ้นก็ควรตอบสนองกันสักหน่อย

#WaveRiders