NutaponKo

มีจังหวะสวน

SET:WHA   WHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
หลังจากมีการเลตการเซ็นสัญญา ซึ่งจริงๆ แล้วเทรนหลุดมันฟ้องก่อนมีข่าวร้าย ตั้งแต่ปลายปี
แนวรับ 3.2
เป้า 3.50 3.72
เลิกคบ หลุด 3.02

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ