จบ1ไปแล้ว ลง2ไวปรับ triangle คาดว่ากำลังทำเวฟ3x รูปแบบnon xWave มารอดูกันจะgo to 100 usdt กันมั้ยตามกันไปต่อครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ