kiyoshi999

แชร์มุมมอง WAVES ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 @Kunnaphatz

BINANCE:WAVESUSDT   Waves / TetherUS
!1 ผมมองว่าชุดที่ขึ้นมานั้นเป็นคลื่น A ใน ส่วนใดส่วนนึงของ complex wave ประเภท small x wave และชุดที่ทิ้งลงมานั้นเป็นคลื่น B และต้องรีบาวนด์ขึ้นไปทำ w.c เพื่อจบ correction แรก และทำ x.wave

! 2 ผมมองว่าชุดที่ขึ้นมานั้นเป็นคลื่นหนึ่งย่อยภายในคลื่น 3 ใหญ่ และชุดที่ที้งตัวลงมานั้นเป็นคลื่น A ในคลื่น 2 ย่อยของ 3 ใหญ่ จะต้องรีบาวนด์ขึ้นไปทำ b และลง c เพื่อจบ 2

ปล.แค่แชร์มุมมองนะครับ อาจจะผิดได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ