ThemeTrader

เวียดนาม

เพิ่มขึ้น
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
การเดินหน้ากระชับมิตรกับเวียดนามครั้งนี้ นางแฮร์ริสประกาศในนามรัฐบาลสหรัฐมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้เวียดนามอีก 1 ล้านโดส รวมเป็นวัคซีนที่สหรัฐมอบให้เวียดนามแล้ว 6 ล้านโดส พร้อมตู้แช่แข็งสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนอีก 77 เครื่อง
เพื่อช่วยเวียดนามควบคุมการระบาดของโควิดที่หวนกลับมาสูงอีกครั้งในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนยังต่ำ ผู้ฉีดวัคซีนครบโดสมีเพียงร้อยละ 2 จากประชากร 98 ล้านคนกราฟกำลังหาจุดกลับตัวถ้าทะลุ สามเหลี่ยมด้านบน follow buy

กรณีลงสามเหลี่ยมล่าง c รอลุ้นในกล่องใหญ่