Nakun26

VN30 แนวรับที่น่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
Nakun26 ที่อัปเดต:   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
ภาพใหญ่ VN30 ลงบริเวณที่เคยเป็นแนวต้านของวันที่ 11/4/18 , 19/1/21

จุดที่น่าสนใจ Wave 2 or B วิ่งมาที่ wave 3 or C ย่อลงมาจุดปัจจุบันที่ Fibo 38.2 และระยะเวลาที่ย่อก็อยู่ราวๆ 38.2 ของทั้งชุดก่อนหน้าที่วิ่งขึ้นมา

Wave C ที่กำลังย่อลงมากำลังทำ Wave 5 ของ C ซึ่งมีโอกาสเป็น EN Diagonal ที่ Wave 5

แนวรับที่น่าสนใจในกรอบสีเขียว ซึ่งถ้าเป็น EN Dia จะมีแรงรีบาวกลับไปที่ 61.8 ของทั้งชุด Wave5 หรือ กลับไปที่จุด Wave4 ตามกรอบที่ส้ม

จากจุดปัจจุบัน ถ้ามีการรีบาวทะลุเส้นแดงไปเลยจุดปะสีแสดงว่า dia จบทั้งแต่วันที่ 11 กค 22 ถ้าชนเส้นแดงแล้วย่อ รอดูแถวๆกรอบเขียวล่างๆ

ถ้าจบแถวๆนี้มีโอกาสที่ย่อลงทั้งชุดจะเป็น Wave4 หรือที่ลงจะเป็น A B C เพื่อเป็น (A)
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
วันนี้ VN 30 ขึ้นมาถึงกรอบเป้าแรกของ EN Diagonal แล้วนะครับที่ 61.8 ของทั้งชุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ