meksoong01

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ระยะยาว

SET:VGI   VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลตอบเทน เฉลี่ยช่วงที่มีการขึ้น 45
ระยะการถือเฉลี่ย 319
ซื้อเมือกราฟ ตัด 21 ยืน45 ราคา9.54
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ