meksoong01

ควรเข้าซื้อ

เพิ่มขึ้น
SET:VGI   VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
ema 200 ยืนยันเเนวโน้วขาขึ้นไปดีบวกกับพื้นฐาน ที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าพิ่ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ