tradingwithtoptrader

VGI 24-04-62

เพิ่มขึ้น
SET:VGI   VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
VGI ยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น อาจจะมีการย่อลงมาพักตัวที่ 9.50 ซึ่งเป็นแนวรับ และมีแนวต้านที่ 10,10.25
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ