M_Saran_Trader

VETUSDT วิเคราะห์ ระยะสั้น - ระยะยาว

BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
TP#4 - 0.18338
TP#3 - 0.16266
TP#2 - 0.15227
TP#1 - 0.13527
BUY#1- 0.10660
BUY#2 - 0.08992
BUY#3 - 0.05811
CUTLOSE - 0.05248
--------------------------------------------
#แนวโน้มระยะสั้น วิเคราะห์ใน กราฟ 4h
- ระยะสั้นกำลังอยู่ในช่วงทำ wave 1 แต่ยังไม่จบ
- เป้าขาย ก็ตาม tp เลยครับ
#แนวโน้มระยะยาว วิเคราะห์ใน กราฟ Day - Week
- อยู่ในช่วง wave 2 อยู่ เป้าราคาขายขั้นต่ำใน wave ใหญ่อยู่ที่ 0.25000 - 0.27000 เป้าใหญ่อยู่ที่ 0.42000 - 0.5000 - 0.65000
- เป้านี้ขายปีหน้านะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ