architect-analysis

VETUSDT Elliote wave idea 08/05/2021

architect-analysis ที่อัปเดต:   
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
VETUSDT Elliote wave idea 08/05/2021

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
buy the dip ... target
*** May come down to 0.131 to going to the moon

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ