hoonruntrend

vcom volume ช่วงหลังๆ เยอะมาก

SET:VCOM   VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
vcom volume ช่วงหลังๆ เยอะมาก ราคาหุ้น บอกอะไรไปแล้วหรือยัง หรือว่า งบจะดี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ