hoonruntrend

vcom หุ้น tech ไทย แต่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่าย

SET:VCOM   VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 308
8
product ที่ VCOM นำมาขาย ล้วนมีการเติบโตที่น่าสนใจ
บ.น่าจะมีจุดแข็งในการจับ product ชั้นนำที่เป็น Tech ใหม่ๆ
มา Distribute/implement ในเมืองไทยและ CLM

ความคิดเห็น