hoonruntrend

vcom หุ้น tech ไทย แต่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่าย

SET:VCOM   VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
product ที่ VCOM นำมาขาย ล้วนมีการเติบโตที่น่าสนใจ
บ.น่าจะมีจุดแข็งในการจับ product ชั้นนำที่เป็น Tech ใหม่ๆ
มา Distribute/implement ในเมืองไทยและ CLM

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ