babycat_th

RR สุดคุ้มในการเข้าออเดอร์

เพิ่มขึ้น
TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
-เกิดไดเวอเจ้น ในTF H1 ทั้ง MACD , RSI
-ใน TF M15 ได้เกิดการกลับตัว QML
-RR สุดคุ้มในการเข้าออเดอร์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ