TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
เทรนเป็นแนวโนมขาขึ้น โดยมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 66.50 จากที่สัปดาห์ก่อนตลาดมีแนวรับอยู่ในช่วง 61.85 ถึง 63.25
ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสามารถปิดเหนือระดับแนวต้านทางเทคนิค ที่ระดับ 66.50 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวรับ)
ในสัปดาห์นี้ หากราคายังคงอยู่เหนือแนวรับ 66.50 ได้ ให้มองหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ