TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
จำนวนเข้าชม 85
1
มุมมองตอนนี้ มองว่ามีโอกาสขึ้นไปทำขาcของB แล้วก็ลงมาทำขาC