TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
ย่อแรงแต่ยังอยู่ในกรอบขาขึ้น จุดนี้น่าซื้อมากกว่าขาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ