FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
ถ้าหลุดเป้านี้จะเจอเป้าใหม่ประมาณ 16.10
เป็นเป้าแรกที่ถ้ายืนได้น่าสวน เล่นสั้นแล้วออก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ