ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ USDOIL H4 By Harmonic System

TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ USDOIL H4 By Harmonic System

เข้า Sell ที่ราคา 63.58

SL ใต้จุด X ที่ราคา 60.87

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 58.45

TP2: 57.01

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ