Surachate

วิเคราะห์ราคาน้ำมัน USOIL

ลดลง
TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
วิเคราะห์ราคาน้ำมัน USOIL

ปัจจุบันราคามาติดอยู่ที่อแนวต้านเฉียงทดสอบครั้งที่สอง

มีโอกาสร่วงลงไปที่ 54.88

สามารถเข้า Sell แล้วตั้ง Sl เหนือ High ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ