TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
จำนวนเข้าชม 35
0
26.3 นี่ แข็งแกร่งจริงๆ แต่จะทนไปได้แค่ไหน

ความคิดเห็น