FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
จำนวนเข้าชม 79
2
อยากให้ย่อออกข้าง
แนวรับที่ื47.67
หากไม่ทำโลใหม่ น่า l ต่อ

ความคิดเห็น