Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมัน USDOIL ใน Timeframe H4 D1

TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมัน USDOIL ใน Timeframe H4 D1

ราคาน้ำมันวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์สามเหลี่ยม

ใน TimeFrame Day และ Week

โดยราคาขึ้นมาถึงบริเวณโซนแนวต้าน

1. กรณีที่ต้องการเทรดยาว หายังหวะเข้า Position Sell และตั้ง SL ไว้ที่ จุด 56.82

2. กรณีต้องการเทรดสั้น หาจังหวะเข้า Position

Buy ที่ แนวรับ และ ตั้ง SL ไว้ใต้แนวรับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ