TRADERIDERS

ด่วน ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงต่ำสุดกว่า 10 UsD / Barrel

FX:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (WTI)
ด่วน ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงต่ำสุดกว่า 10 UsD / Barrel ถือเป็นราคา ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1986

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ