FX_IDC:USDTHB   ดอลลาร์สหรัฐ / บาทไทย
ติดตามผลงานที่เคยนับไว้ตอน 26 กุมภาพันธ์ 2561 และ 17 กันยายน 2561 ลิงค์ด้านล่างครับ
ทางเทคนิคก็ตามนั้น ไม่มีอะไร ทางพื้นฐานที่วิเคราะห์ได้ก็......

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4.0%
ธนาคารกลางมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3.25%
ธนาคารกลางอินโดนีเซีย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 6%

ธนาคารกลางไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.75% เท่ากับอเมาริกา
ประเทศไทยมีอะไรเทียบกับอเมริกาได้ อะไรเป็นเหตุผลที่ต้องเอาเงินเข้ามา
ซื้อพันธบัตรในไทยที่ได้ดอกแค่ 1.75% ทั้งที่ประเทศรอบข้าง 3% กว่าขึ้นไป
คิดแล้วนึกถึงตอนพยายามอุ้มค่าเงินบาท ที่พยายามอุ้มที่ 25 บาทจนเงินหมดประเทศ

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประเทศรอบข้างเราปรับดอกเบี้ยขึ้นไปอีก 5 - 10%
ไทยจะทำยังไง อะไรจะเกิดต้องมีการปรับดอกเบี้ยกระทันหันอย่างรุนแรง
ความคิดเห็น: Complete wave 5 และ มีการ Retracement มาที่ 38.2%


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ