FX_IDC:USDTHB   ดอลลาร์สหรัฐ / บาทไทย
อัพเดทค่าเงินบาท USDTHB อินดิเคเตอร์ที่แอดชอบใช้ว่า SET จะขึ้นหรือจะลง เพราะมันสะท้อนฟันโฟล หรือ กระเเสเงินสดต่างชาติว่าเข้ามาเยอะหรือน้อย แล้วทำเรา
จะรู้ว่าจะหุ้นหรือจะลง ตอนนี้พอจะเห็นว่าเป็นขาลงและ ลาเบลได้เป็น สาม Segment ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเป้าแรกที่ 31.990 แต่หากหลุดต่ำกว่านั้นก็อาจจะไปได้ถึง 31.641 ถึง 31.075 โดยมองว่า 31.075 น่าเป็นเป้าสุดท้ายที่เงินบาทจะแข็งได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ