PacharaTantaragron

USDTHB

เพิ่มขึ้น
PacharaTantaragron ที่อัปเดต:   
OANDA:USDTHB   ดอลลาร์สหรัฐ / บาทไทย
FX_IDC:USDTHB Impulsion correction wave-3 complete ?
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ