OANDA:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
ถ้าเอาแบบปลอดภับ รอเบรคเส้นกดนี้ได้ก่อนค่อยเข้า buy ชุดที่ลงมานี้น่าจะเป็นการทำเวฟ2 เพื่อขึ้นเวฟ3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ