NEUNGtraderforex

การมอง คู่เงิน USDJPY H4

ลดลง
FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
FB : NEUNGtraderforex
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ