Nimmano

USDJPY เกิด Pin bar บริเวณแนวย่อตัว

เพิ่มขึ้น
FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
USDJPY เกิด Pin bar บริเวณแนวย่อตัว หลังจากได้ขึ้นไปทำราคาสูงสุด ณ วันที่ 17 มกราคม 2020 และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดแรงช้อนซื้อหลายครั้ง จนล่าสุดเกิด Pin bar บริเวณแนวย่อเป็นโอกาสของการเข้าซื้ออีกครั้ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ