FX:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
USDJPY คาดว่ากำลังจะเริ่มต้นสู่คลื่น C ซึ่งจะเป็นการจบรอบ โดยเป้าหมายมองไว้ที่106.360

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ