Nimmano

USDCHF ยังลงต่อเนื่อง

ลดลง
FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
USDCHF ยังคงลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ติดแนวต้านจนเกิด Sell signal ครั้งแรก โดยได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านย่อยใน 4H อยู่หลายครั้ง แสดงถึงความอ่อนแอของเทรนด์ขาขึ้น เป็นโอกาสดีอีกครั้งสำหรับการ Sell

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ