Purich

USDCHF ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะกลางถึงระยะยาว

เพิ่มขึ้น
OANDA:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
จำนวนเข้าชม 58
2
#USDCHF คู่สกุลเงินดอลล่าร์เทียบกับสวิตฟังในตอนนี้อย่างมีทิศทางขาขึ้นเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวเนื่องจากสกุลเงินยูโรมีการกดดันให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นจากเหตุการณ์ของประเทศอิตาลีซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่อย่างคุมเครือและยังดูเหมือนมีทิศทางที่ยังแย่ลงเรื่อยเรื่อยจึงทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสกุลเงินสวิตฟังที่ยังมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในช่วงนี้จึงควรติดตามและมีมุมมองทิศทางที่อาจจะเป็นไปในทิศทางที่ขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถดีดขึ้นไปได้ ควรติดตามในแนวที่สำคัญสุดท้ายก็คือ 0.93% หรือ 0.99626 อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการรั่วของอย่างต่อเนื่องและทะลุเทลงมาอาจจะไปถึง 1.22% หรือ 1.97498 ซึ่งเป็นแนวโมดูที่สำคัญในวันนี้อย่างไรก็ตามแนะนำควรติดตามในมุมมองของประเทศอิตาลีซึ่งจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโรและกดดันสกุลเงินดอลล่าร์อย่างต่อเนื่อง
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่