UNRPP

USDCHF - ดีดขึ้น

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
จำนวนเข้าชม 99
1
ตอนนี้คิดว่า USDCHF จะดีดเพื่อจบเวฟ c ของเวฟ 2 ตาม DXY
เป้าบริเวณ 1.016
SL แถวเส้นดำ

ความคิดเห็น