FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
USDCHF ราคา ณ ปัจจุบัน เป็นการเคลื่อนที่ในกรอบระหว่าง 0.90368 - 0.91773 โดยก่อนหน้านี้ได้เกิดสัญญาณ Divergence ขึ้น ซึ่งราคายังไม่ยืนยันการจบของเทรนขาลง
กลยุทธ์ รอการ Breakout จึงพิจารณาการออกออเดอร์ หรือใช้ Wick rejections ในการพิจารณาประกอบ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง